Skip to content

Audit komerčných budov

Prvým krokom k úspešnému auditu komerčných nehnuteľností je výber znalca so skúsenosťami. Náš tím riadi akvizície a projekty pre zadávateľov z nadnárodného bankového a finančného sektora.

Zabezpečte efektívnosť a bezpečnosť prevádzky budov

Preverte rizikové investície, dodržujte právne predpisy a vyriešite otázku zodpovednosti v prípade neočákavanej udalosti. Posúdením skutočnej hodnoty majetku a nehnuteľnosti chránime záväzky poisťovateľov. Vyhodnotíme riziká, životnosť a opravy čo pomáha správcom majetku porozumieť skrytým nákladom. Investícia do správnej nehnuteľnosti je dôležitý krok v každej realitnej transakcii. Jej kúpa je častokrát spojená s mnohými nákladmi. Vďaka inšpekcii znížite neočákavané náklady na minimum.

Odborný audit komerčnej budovy na zistenie technického stavu a bezpečnosti

Čo všetko preveríme

V rámci našich služieb vám ponúkame dôkladný profesionálny audit stavu nehnuteľnosti, ktorý zahŕňa:

Dôkladná kontrola komerčnej budovy

Investovanie do komerčných objektov je spojené s rizikom. Vyhnite sa zlej investícii vďaka detailnej inšpekcii komerčných a priemyselných nehnuteľností. Zistite skutočnú hodnotu, stav a potrebné opravy.

Revízne správy a znalecké posudky

Poistite svoje rozhodnutia aj do budúcnosti. Vypracujeme znalecké posudky, preveríme stavebné plány, upozorníme na chýbajúce certifikácie a zabezpečíme potrebné povolenia. Riadime riziká štatutárov a osôb.

Energetická certifikácia budov

Získajte energetický certifikát, ktorý dokladuje kvalitatívne vlastnosti a energetickú hospodárnosť. Povinnosť ukladá Zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a vyhl. MDVRR SR č.364/2012 Z.z..

Ako prebieha audit komerčných budov?

Audit komerčnej budovy vykoná kvalifikovaný odborný technik. Jeho úlohou je kompletne posúdiť, či nehnuteľnosť spĺňa potrebné normy a predpisy. Dôkladná a odborná inšpekcia nehnuteľnosti chráni vás a vašu rodinu, nie len z finančného ale aj zdravotného hľadiska.

Objednávka

Po kontaktovaní našej spoločnosti nám poskytnete základné údaje o veľkosti, polohe, type  nehnuteľnosti a požadovanej hĺbke kontroly. Po získaní údajov vám zašleme odhadovanú cenu za kontrolu.

Audit bytu

Pri obhliadke dôkladne skontrolujeme najrizikovejšie časti nehnuteľnosti a budeme vás informovať o predbežných nákladoch na odstránenie vád. V prípade záujmu vypracujeme aj výstupnú správu o kontrole.

Výstupná správa

Po dokončení kontroly obdržíte výstupnú správu, ktorá funguje ako oficiálne potvrdenie o realizácii auditunehnuteľnosti. Táto správa podrobne popisuje súčasný technický stav vašich zariadení. 

V prípade, že technik počas auditu identifikuje nejakú poruchu, nemusíte sa obťažovať s hľadaním inej firmy na vykonanie opravy. Naše služby zahŕňajú nielen auditnehnuteľností, ale aj profesionálny servis zariadení, takže všetky zistené nedostatky vieme bezpečne a efektívne odstrániť.

Kontaktujte nás

Pre zistenie cenovej ponuky sa nám  neváhajte ozvaťVyriešime s vami všetky otázky a  pripravíme cenovú ponuku.