Skip to content

Právny audit

Po preverení závady vieme vypracovať odborný posudok, s ktorým viete okamžite podať reklamáciu developerovi alebo stavebnej firme. Vo väčšine prípadov developer následne vady odstráni. V prípade vášho želania môžeme vykonať kontrolu aj po oprave reklamovaných častí.

Keď to inak nepôjde, príde na rad právny audit

Niekedy sa stáva, že developer alebo stavebná firma, ktorá stojí za nekvalitnou stavbou, odmieta prijať reklamáciu, alebo prestane komunikovať. Vtedy zostáva iba jediné, podať žalobu na súd. V prípade vašej úspešnosti v spore, súd developera rozhodnutím zaviaže opraviť existujúce nedostatky.

Pre vyššiu pravdepodobnosť vašej úspešnosti v spore budete potrebovať aj kvalitne vypracované revízne správy a znalecké posudky. S týmto všetkým vám pomôžeme. A okrem toho vás v spore vieme aj právne zastúpiť.

Profesionálne preverenie právnych predpisov - auditnehnutelnosti.sk

Čo všetko preveríme

Členom nášho tímu je aj advokátska kancelária, ktorá v prípade neúspešnej reklamácie dokáže vypracovať podanie na súd (žalobu) a v prípade súdneho sporu vás vie aj právne zastúpiť. Aj zdanlivo dokonalá nehnuteľnosť môže mať množstvo problémov

Právna kontrola

Kontrola zmlúv s predajcom, resp. realitnou kanceláriou.

Preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti vrátane nebytových priestorov.

Otázky prevodu, prechodu vlastníckych práv, ich nadobúdania výstavbou, vstavbou a nadstavbou, vysporiadania spoluvlastníckych práv (podielového a bezpodielového spoluvlastníctva), darovania, vecných bremien a záložných práv, dedičských práv a pod.

Možnosť zastúpenia na základe plnomocenstva počas celého procesu kúpy nehnuteľnosti.

V závislosti od rozsahu 120€ / hod

Právne zastúpenie v spore

Naštudovanie prípadu a posúdenie dodaných podkladov.

Vypracovanie reklamácie.

Príprava podkladov pre súdny spor – vypracovanie predžalobnej výzvy a následne žaloby.

Zastupovanie v celom súdnom spore

V závislosti od rozsahu 120€ / hod

Kontaktujte nás

Pre zistenie cenovej ponuky sa nám  neváhajte ozvaťVyriešime s vami všetky otázky a  pripravíme cenovú ponuku.