Skip to content

Revízie zariadení

Zabezpečte si prehľad o stave technických zariadení vo vašom objekte. Naše služby zahŕňajú detailné kontroly a testy elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích systémov. S pomocou našich revízií môžeme overiť či sú vaše zariadenia v bezpečnom a funkčnom stave alebo identifikujeme akékoľvek problémy, pričom poskytneme odporúčania na ich riešenie.

Poskytujeme komplexné revízne služby

Naša revízna činnosť pokrýva široké spektrum objektov, bez ohľadu na ich typ alebo potrebu konkrétneho druhu revízie či už ide o pravidelnú, úvodnú, alebo mimoriadnu kontrolu. Ponúkame vám celý rad služieb, vrátane revízií elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení. 

Revízie elektrických zariadení a bleskovodov

 • revízia elektroinštalácie
 • revízia bleskozvodu
 • revízia elektrických spotrebičov
 • revízia výpočtovej a kancelárskej techniky

Revízie plynových zariadení

 • revízia plynového kotla
 • revízia plynových rozvodov
 • revízia plynových spotrebičov
 • revízia komína

Revízie tlakových zariadení a tlakové skúšky

 • revízia vodovodu a kanalizácie
 • revízia parného a plynového kotla
 • revízia expanzných nádob
 • revízia hasiacich prístrojov

Revízie fotovoltaiky

 • revízia dokumentácie fotovoltaiky
 • odborná prehliadka fotovoltaiky
 • revízia fotovoltaiky a odborná skúška
 • odovzdanie revíznej správy

Naše služby vykonávame v celom Bratislavskom kraji aj okolí. Neváhajte nás kontaktovať. Prídeme za Vami.

Prečo je revízia dôležitá

Každé špecifické technické zariadenie disponuje určitou životnosťou, ktorá môže byť postupným používaním znížená. Jeho správnu funkčnosť môžu ovplyvniť rôzne externé faktory, ako sú teplotné zmeny, vlhkosť vzduchu alebo mechanické poškodenia. Aby sme predišli možným nehodám alebo škodám na majetku, je nevyhnutné tieto zariadenia systematicky overovať. Pravidelná revízia vám poskytne istotu, že vaše zariadenia sú bezpečné a môžete ich bez obáv využívať aj naďalej.

Kontaktujte nás

Pre zistenie cenovej ponuky sa nám  neváhajte ozvaťVyriešime s vami všetky otázky a  pripravíme cenovú ponuku.