Skip to content

Znalecký posudok
nebytového priestoru

Sme tím skúsených súdnych znalcov s viac ako 20 ročnou praxou. Spracujeme pre Vás ako trhový odhad ceny nebytových priestorov, tak znalecký posudok akejkoľvek inej nehnuteľnosti. Vyhotovujeme posudky nielen na území hlavného mesta Bratislavy, ale aj po celej Slovenskej republike. Znalecké posudky Vám spravidla vypracujeme a odovzdáme do cca 5-7 dní. V prípade Vášho záujmu o expresné vyhotovenie sme schopní vyjsť v ústrety a urobiť maximum pre Vašu spokojnosť.

Vypracujeme Vám znalecký posudok a trhový odhad ceny nehnuteľnosti

K čomu slúži znalecký posudok?

  • účtovné daňové odpisy nájomného (tzv. reprodukčná obstarávacia cena),
  • stanovenie výšky obvyklého nájomného (tzv. obvyklá cena),
  • dedičské alebo rozvodové konanie (tzv. obvyklá cena), 
  • odvod dane z príjmu alebo darovacej dane (tzv. obvyklá cena),
  • poistenie nehnuteľnosti (tzv. reprodukčná obstarávacia cena),
  • odvod dane z nadobudnutia nehnuteľných vecí (tzv. zistená cena; platí pre vklad na kataster nehnuteľností pred dátumom 01.12.2019), 
  • vloženie nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti (tzv. obvyklá cena),
  •  finančné vysporiadanie alebo pre akékoľvek Vaše obchodné účely (nákup/predaj; tzv. obvyklá cena).

Znaleckú činnosť ponúkame už viac ako 7 rokov

Disponujeme tímom súdnych znalcov a odhadcov nehnuteľností, ktorý už od roku 2016 úspešne ponúka znaleckú činnosť. Podľa Vašich požiadaviek spracujeme znalecký posudok alebo trhový odhad ceny nehnuteľnosti. Znaleckú činnosť ponúkame nielen na území hlavného mesta Bratislavy, ale aj po celej Slovenskej republike. Znalecké posudky a odhady nehnuteľností vychádzajú z občianskeho, obchodného a trestného práva. Počas života sa s nimi stretne takmer každý. 

 

Sme si istí, že v prípade využitia služieb nášho tímu budete maximálne spokojní.