Skip to content

Revízia fotovoltaiky

Máte fotovoltickú elektráreň a zvažujete jej revíziu?  Pravidelná kontrola pomáha identifikovať a odstrániť potenciálne problémy, zabezpečiť optimálnu prevádzku systému a predĺžiť jeho životnosť.

Revízia fotovoltaickej elektrárne

Revízia fotovoltaickej elektrárne je dnes pomerne často diskutovaná téma nielen v odbornej, ale aj laickej verejnosti. Je to tak preto, že revízia fotovoltickej elektrárne nie je jednoduchá záležitosť. Revízny technik musí posúdiť veľa faktorov, aby vedel prehlásiť, respektíve vydať kladnú, alebo zápornú revíznu správu o tom, že či je, alebo nie je realizácia fotovoltaickej elektrárne schopná bezpečnej prevádzky.

3 Základné pravidlá, aby realizácia fotovoltaickej elektrárne dopadla dobre

A) Prvým dôležitým faktorom je dokumentácia FVE. Dokumentácia je pri revízii fotovoltiky nesmierne dôležitá, pretože revízny technik na základe projektu overuje skutočné vyhotovenie. Projektová dokumentácia FVE je dôležitá aj z toho dôvodu, že realizátor aj revízny technik nájdu odpovede na rôzne otázky. Napríklad hrúbka káblov, trasovanie vodičov, špecifikácia komponentov a podobne. Súčasťou dokumentácie je aj protokol vonkajších vplyvov, kusová skúška elektrického rozvádzača, vyhlásenie o zhode, špecifikácia výrobkov, vyhlásenie o zodpovednosti a pod. Presne popísané, čo má obsahovať dokumentácia pri revízii fotovoltaiky je popísané v norme STN EN 62446-1, kapitola 4.

B) Druhý významným faktorom je správny výber inštalačnej firmy. Jeden náš klient hovorieva peknú myšlienku, “že treba si urobiť tri cenové ponuky, nie preto aby ste ušetrili pár EUR, ale preto aby ste urobili dobré rozhodnutie”. A práve dobré rozhodnutie je kľúčové. Treba si preveriť, či inštalačná firma na fotovoltaiku má certifikáciu od výrobcu, reálne skúsenosti, oprávnenie a podobne. Nebojte sa vypýtať si referencie, prípadne aj telefonické referencie a preverte si, ako fotovoltická elektráreň funguje u niekoho druhého a či je s ňou spokojní.

C) Tretím v princípe až strategickým faktorom je revízny technik na fotovoltaickú elektráreň. Práve revízny technik dáva okrúhlu pečiatku na celú inštaláciu a svojím podpisom garantuje to, že je fotovoltaická elektráreň je v poriadku. V princípe niekedy platí, že vždy je lepší externý revízny technik, ako technik priamo z firmy ktorá fotovoltiku montovala. Totižto, žiaľ niekedy sa stane, že spriaznený revízny technik s inštalačnou firmou vydá revíznu správu, ako sa povie od stola a potom na to doplatí aj tak iba majiteľ. V jednom z našich videí sme boli na revízii fotovoltaiky, ktorá síce revíznu správu mala, avšak aj tak nefungovala, čiže vydali sme zápornú revíznu správu, kde sme uviedli nielen všetky nedostatky, ale zároveň aj riešenie ako nedostatky odstrániť.

Ako prebieha revízia fotovoltaickej elektrárne?

Revíziu fotovoltaiky u vás vykoná kvalifikovaný revízny technik. Jeho úlohou je kompletne posúdiť, či kontrolované elektrické zariadenia, elektroinštalácie alebo bleskozvody spĺňajú potrebné normy a predpisy.

Kľúčová je dokumentácia

To bude prvé, čo si bude žiadať revízny technik. V projekte nájdeme schému celého FVE systému, špecifikáciu FVE panelov, vypočítanú záťaž pre daný objekt, navrhnutý menič, riešenie bleskozvodovej sústavy a tak podobne.

Odborná revízia

Revízny technik overuje kvalitu vyhotovených spojov zapojenia jednotlivých panelov, kvalitu konštrukcie FVE a umiestnenia panelov, strešné prestupy a pod…

Odovzdanie revíznej správy

Naša spoločnosť sa už dlhodobo zaoberá revíziami fotovoltaických elektrárni, máme skúsenosti, kompletné prístrojové vybavenie, takže ak potrebujete revíziu fotovoltiky, alebo len poradiť kľudne sa na nás môžete obrátiť.

Z revíznych meraní, či skúšok nie je revízia fotovoltaických elektrární jednoduchá záležitosť, avšak zo skúseností je to tak, že vždy sa dá  revizia fotovoltaiky vykonať. Je výhodné radšej predísť nedostatkom, preto sa odporúča aj v priebehu inštalácie kontaktovať Vášho revízneho technika. 

Kontaktujte nás

Pre zistenie cenovej ponuky sa nám  neváhajte ozvaťVyriešime s vami všetky otázky a  pripravíme cenovú ponuku.